IMG_20191202_155109 IMG_20191202_161130 IMG_20191202_161742

Само при нас децата прилагат изученото в училище по учебните предмети в проекти на английски език.