Защо да учим в Училища за чужди езици “Тракия”?

– Поддържаме висок стандарт на обучението, Работим с квалифицирани преподаватели и прилагаме най-доброто от признатите методи за преподаване на чужд език. Ако трябва с една дума да определим цялостния метод на работа в училищата, тази дума би била “КАЛЕЙДОСКОП”.

– Изготвяме срочни характеристики и сертификати за завършено ниво, съобразени с Общата европейска рамка

– Следваме модерна интерактивна методика на обучението, спомагаща за облекчена комуникативност между курсистите и по-лесно и бързо усвояване на езика

– Подпомагаме личностното израстване на младите ни курсисти чрез конкурси и непрестанен интерес към индивидуалните способности и наклонности на всеки ученик

– За новите ни курсисти предлагаме безплатен входящ тест

– Курсистите ни получават безплатни преговорни часове в началото на м. септември, преди започването на учебната година.

– Предоставяме стипендии и отстъпки

– В края на учебната година провеждаме безплатен устен изпит за всеки ученик. Изпитите следват формата на Международно признатите изпити на Кеймбридж за съответната възраст и ниво. Така учениците от рано свикват с формата на изпитите и с лекота и без страх се явяват на по-високите нива FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL.

– Предвидена е възможност за разсрочено плащане